anlamaq

anlamaq
f.
1. Başa düşmək, qanmaq, düşünmək, dərk etmək. Sözün mənasını anlamaq. Bu söhbətdən heç bir şey anlamadım. – Çox nüktə var, sən anlamasan, anlar aşiqin! M. Ə. S.. Sadədil muzdur indi anladı ki, uzunboylu, qarabığlı müsafir xozeyin deyilmiş, oğru imiş. S. M. Q..
2. Duymaq, sezmək, hiss etmək, başa düşmək. Onlar bir-birini yaxşı anlayırlar. Ürəyindən keçəni dərhal anladım. – Qız artıq onu <Firidunu> özünə yaxın bir dost hesab edirdi. Bunu o, onun səmimi rəftarından anlayırdı. M. İ..
3. Bir şey haqqında müəyyən fikri, baxışı olmaq. Bunu mən başqa cür anlayıram. Sizcə, bunu necə anlamaq lazımdır? Mənim anladığıma görə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • anlama — «Anlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağıl — 1. is. <ər.> 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi. N. N.. Ağıl deyir, qalmayacaq yer üzündə qandan əsər; Hər könülə ilham kimi gələcəkdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kişilik — is. 1. Qoçaqlıq, igidlik, mərdlik, mətanət, səbat, qeyrət, hünər. Hücuma başlarkən Bədəlov taqımına demişdi: – Bax, kişilik vaxtıdır, qırdığınızı qırın, olmadı əsir tutun. . Ə. Ə.. <Fərhad> döyüşçülərlə olduqca müxtəsər danışdı: – Hər kəsdə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xeyir-şər — is. <ər.> Toy və ya yas, şadlıq və ya kədər olan yer və bunlarla əlaqədar işlər, mərasim. Xeyir şərdə iştirak etmək. Xeyir şər məclisində olmaq. – Yasda, toyda, hamamda, məsciddə, müxtəsər «hər yanda aşdı, orada başdı», xeyir şər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Асланова, Сона — Сона Асланова Sona Aslanova Дата рождения 4 октября 1924(1924 10 04) Место рождения Баку Дата смерти …   Википедия

  • anğarmax — (Şərur) başa düşmək, anlamaq. – Onun sözdərin anğarmağ olmur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • unamax — (Ağcabədi, Gədəbəy, Karvansaray, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Tovuz) başa düşmək, anlamaq. – Doğrusu, söylədiyini eşitdim, əmbə nə dediyini unamadım (Qazax); – O, sən gəldiyini çoxdan unamışdı (Karvansaray), – Heş unamazdım kın, səni taparam… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • almaq — f. 1. Əlinə götürmək, əl ilə tutub götürmək, qaldırmaq. Əlinə ağac almaq. Qələmi əlinə aldı və yazdı. Tüfəngini alıb ova getdi. – Aqil böyüklərə məxsus bir ədəblə çəngəl bıçaq almış, çörəyini xörəyini qabağına çəkmişdi. M. C.. // Cəld qapmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • anlaşmaq — f. Bir birini anlamaq, başa düşmək, bir biri ilə razılaşmaq, sazişə gəlmək. Lakin Toğrul Qızıl Arslanla anlaşmaq əvəzinə Azərbaycanda nüfuza malik olan tək tək adamlarla anlaşmaq və əlaqəyə girməyi düşündü. M. S. O.. Soltan Ağaməmməd şahla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”